Wydarzenia centralne ŚDM

23 stycznia 2019 roku do Panamy przybył Ojciec Święty Franciszek

Już w samolocie pan Grzegorz Gałązka podarował Papieżowi obraz autorstwa Andrzeja Filipowicza, na którym namalowany został Dar Młodzieży w panamskim porcie z białą postacią stojącej na białej fregacie, przedstawiającą Franciszka. Papieżowi niestety nie udało się dotrzeć na statek, ale przyjął przedstawicieli Rejsu Niepodległości na prywatnej audiencji.

W czwartek 24 stycznia na Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera młodzi z całego świata witali Papieża Franciszka. Było to pierwsze spotkanie młodych przybyłych na 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie z Ojcem Świętym. Wśród młodzieży z całego świata, dostrzec można było wiele polskich flag. Papież mówił do pielgrzymów wiele o miłości, o słuchaniu siebie nawzajem, o służbie drugiemu człowiekowi. Zakończył spotkanie odjazdem na Papamobile, skąd długo pozdrawiał zgromadzonych.

Droga krzyżowa

W piątkowe popołudnie odbyła się droga krzyżowa z Ojcem Świętym na Campo Santa Maria la Antigua. Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej ukazywały różne problemy Ameryki Łacińskiej i zostały przygotowane przez poszczególne kraje tego regionu. W rozważaniach wspomniana była młodzież, żyjąca w biedzie materialnej, przeżywająca kryzysy duchowe i moralne, młodzież zgromadzona modliła się wspólnie o przywrócenie zerwanego braterstwa i pokoju, w modlitwie pamiętano o uchodźcach i migrantach, o kobietach cierpiących z powodu prześladowań, nierówności, za te, które walczą z wykorzystywaniem, handlem żywym towarem i niewolnictwem. Nie zapomniano o konieczności ochrony stworzenia i młodzi z Kostaryki przypomnieli o ekologii. Każda stacja kończyła się modlitwą do Matki Bożej, której słowa „Oto ja, Służebnica Pańska” stały się hasłem ŚDM w Panamie.

Czuwanie i Msza posłania

W sobotę 26 stycznia na Campo San Juan Pablo II w Metro Park odbyło się czuwanie z młodzieżą. Podczas tego spotkania był pewien szczególny moment. Moment adoracji. Przenajświętszy Sakrament został wystawiony, a całe Campo San Juan Pablo II ucichło w indywidualnej modlitwie. Wzrok i myśli młodych tam zgromadzonych skierowane były w jedno miejsce. Cały świat złączył się na wspólnej adoracji. Ojciec Święty mówił też, że aby człowiek żył prawdziwie, musi pamiętać o 4 ważnych filarach; edukacja, praca, wspólnota, rodzina. Wspierał młodych w życiowych decyzjach słowami „nie lękajcie się przyjmować życie takim, jakie jest”.

Potem figura Matki Bożej Różańcowej przywieziona z Fatimy towarzyszyła pielgrzymom w modlitwie różańcowej. Młodzi czuwali przed niedzielną Mszą Posłania.

Ostatnim spotkaniem pielgrzymów z Ojcem Świętym była Msza św. posłania w niedzielne przedpołudnie. Właśnie tego dnia podczas homilii na Mszy św. Ojciec Święty skierował do zgromadzonych bardzo ważne słowa „to wy jesteście Bożym teraz”. Pod koniec spotkania ogłoszono miejsce kolejnych, już 37. Światowych Dni Młodzieży. Odbędą się one w 2022 roku, a gospodarzem będzie Portugalia.

Światowe Dni Młodzieży w Diecezjach

Zobacz

Koncert "Polska dla Panamy

Zobacz

Dar Młodzieży w Panamie

Zobacz

Wydarzenia centralne ŚDM

Zobacz